Category Archives: ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း & ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ 5 ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း 13 ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ (တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ မၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

ၼႃႈသိူဝ်ႈၶွင် မူၼ်ႉၽဵင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်

ၼႃႈသိူဝ်ႈၶွင် မူၼ်ႉၽဵင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၽႅၼ်ႇတေႉ မၼ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ (ၸၢႆးမၢဝ်း) မၢႆၽူင်း 089-265-2894 (ၽူင်းထႆး)
ဢီးမေး harn.new.15@gmail.com လႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢႄႇပမ်ႇဢၼ်ၼႆႉ တေမီးၶႅပ်း CD တင်း DVD (2) ၽႅၼ်ႇ
ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ၵႃႈၶၼ်တႄႉ (100) ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ ပႆႇပႃးၵႃႈသူင်ႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႃႈလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႃႈလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼႂ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼႂ်း