Category Archives: ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း

ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း – ၾႆးႁၵ်ႉ

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မႃးဢွၵ်ႇ ဢႄႇလ်ပမ်ႇႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ လီထွမ်ႇဢေႃႈ

???????????????

???????????????