Category Archives: ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ – မွင်းသူးႁၵ်ႉ

မွင်းသူးႁၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းတီႈ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉၼႆႉၶႃႈလႃႈၼႃႉ

??????????????

??????????????

ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ – ၵိုတ်းဝႆႉသင်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီးၵႂၢမ်း (8)ပုၵ်ႈၶႃႈ