ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

6 Responses to ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

 1. NoonLaung says:

  I want to listen all this song singer Sai Bune at Vol. 2

 2. NANG says:

  Very good website for me.

 3. Michelle says:

  solid page of Shan songs where I can listen shan music flawlessly.Thanks a lot.I wanna encore all albums of Pune one more 🙂 Appreciative audiences proud of Shan music blog’s existence!

 4. OHM TAI says:

  Really like this Websit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *