ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

7 Responses to ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

 1. sailao says:

  ꨀꨮꨤမ္းပꨤꨯးမိူင္း

 2. michelle says:

  nice songs !!!!!!!! However I’ve never used to buy songs from online .How can I buy theses songs& how much per a song???

 3. ၸႆၢးလႅင်း says:

  ၶ်ႂႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းသၶႁၼမ်ၼမ်ၶႃႈ

  • shanmusic says:

   တေတၢင်ႇပၼ်ယူႇၶႃႈ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း။ ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉၶႃႈ တီႈမႃးပၼ်ႁႅင်း။

 4. Aaepannar says:

  I wnat more song of freedom’ WAY BAND.
  I love Freedom’s Way Band.

 5. ၸၢႆးလၢဝ်ငိုၼ်း says:

  ၶႂ်ႈယွၼ်းတွင်ႈထၢမ် လွၵ်းလၢႆးတွၼ်ႈတႃႇၶႂ်ႈလူင်းဢဝ်(dwonload)ၽဵင်းၵႂၢမ်းၻီႈၼႂ်းshan music ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈလူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈသူၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းမႃးပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈႁုၸႅင်ႈလႅင်းၽွင်ႈၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *