ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း

ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း

3 Responses to ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း

 1. khanmoee says:

  လႆႈယိၼ်းသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းပီႈၼၢင်းမုၼ်းမိူင်းၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶႃႈၶိုၼ်းပဵၼ်သီၶၢဝ်မႃးၶႃႈေဢႃႈ

 2. ၸွၼ်ၶွႆႈၼႂ်းၽၼ် says:

  ၽႅင်းၵွၢမ်းၼၢင်းမွၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ လႆႈထွမ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ထိုင်ၸႂ်ဝူၼ်ႉထိုင်ၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈႁၵ်ႉၵၼ် ပဵၼ်သင်လႄႈသမ်ႉယၢၼ်ၵၼ်ၼေႃ

  • shanmusic says:

   ပဵၼ်ဢၼိၵ်ႉၸႃႉလႄႈ မိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းသေမဵဝ်းၶႃႈ။ မီးဝၼ်းၸမ်ၵေႃႈ တေမီးဝၼ်းၵႆၶႃႈ။ ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဝႅပ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၶႃႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယႃႇထၢင်ႇၶႃႈပဵၼ် မုၼ်ၸၢင်းၶႃႈၼေႃႈ ႁႄးႁႄး။ ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *