ၼၢင်းၼၢင်း – တၢင်းၽႄ

ပေႃးထွမ်ႇတူၺ်းၼၢင်းၼၢင်းၼႆ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉ ႁႄးႁႄး

One Response to ၼၢင်းၼၢင်း – တၢင်းၽႄ

  1. nang nang says:

    thanks for sharing these nang nang songs. do you have any older nang nang songs? youtube user kham koo shared these wonderful songs: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCY2JmR0vzNCmUUVse0ZNfcDXIilT0cs i was hoping you have more early nang nang songs? thank you so much

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *