ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း – ၾႆးႁၵ်ႉ

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မႃးဢွၵ်ႇ ဢႄႇလ်ပမ်ႇႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ လီထွမ်ႇဢေႃႈ

???????????????

???????????????

2 Responses to ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း – ၾႆးႁၵ်ႉ

  1. Jaonantiya says:

    Tai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *