ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ – မွင်းသူးႁၵ်ႉ

မွင်းသူးႁၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းတီႈ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉၼႆႉၶႃႈလႃႈၼႃႉ

??????????????

??????????????

2 Responses to ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ – မွင်းသူးႁၵ်ႉ

  1. soungnoon says:

    I LOVE YOU SO MUCH!

  2. Zawm says:

    ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈdownload ၶႃႈ
    ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးမၼ်းၶႃႈ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *