ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ – ၵိုတ်းဝႆႉသင်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီးၵႂၢမ်း (8)ပုၵ်ႈၶႃႈ

One Response to ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ – ၵိုတ်းဝႆႉသင်

  1. shanmusic says:

    ယိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ တီႈမႃးပၼ်ႁႅင်း ^_^
    Shan Music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *