ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း – ၸိူင်းငဝ်းတႂ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်

??????????????

??????????????

One Response to ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း – ၸိူင်းငဝ်းတႂ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်

 1. ပီႈၶမ်းလႅင်း ၸိုဝ်ႈပီႈလႄႈတၢင်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီႈၼႆႉၵိုင်ႇလႅပ်ႈၵၼ်တေႉၶႃႈယဝ်ႉ
  ၸိုဝ်ႈၵေႃႈႁၢင်ႈလီ သဵဝ်ၵေႃႈဝၢၼ်ႁူ
  ၸိုဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းၵေႃႈၵိုင်ႇလိပ်ႈၵၼ်
  ပီႈႁဝ်းမီးၵႃယူႉၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ
  ၶႃႈၸျိႃၵ်ႈသဵင်ပီႈတေႉယဝ်ႉၶႃႈ
  ႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်းႌႌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *