ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း – ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ(2)

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇ ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ(2)ၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်းယူႇ (10)ပုၵ်ႈ

3 Responses to ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း – ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ(2)

  1. sai lain pan says:

    i love shan music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *