ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး – ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၼႂ်းၼႃး

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇ ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး ႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၼႂ်းၼႃးၼႆႉ ပႃးၵႂၢမ်းဝႆႉ 8 ႁူဝ်ၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းလႄႈ

3 Responses to ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး – ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၼႂ်းၼႃး

  1. sailao says:

    ꨁꨤဝ္ꨲꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *